Azimuts Inženierizpēte SIA
Skolas 21-401C, Rīga, LV-1010 | +371 28809818; +371 67271134

Welcome to

Azimuts Inženierizpēte SIA


Mērniecības pakalpojumi

Firma “Azimuts” dibināta 1991. gada 28. novembrī. Firmas specializācija ir visu veidu ģeodēziskie darbi, t.i., topogrāfisko plānu izgatavošana projektēšanas vajadzībām, robežplānu izgatavošana īpašuma un nomas tiesību noformēšanai, celtniecības darbu ģeodēziskā uzraudzība u.c. darbi. Ģeodēzijas pakalpojumi: -Topogrāfiskā uzmērīšana -Robežplāni -Zemes ierīcības projekti -Inženierģeodēzija


Contact Azimuts Inženierizpēte SIA


Address: Skolas 21-401C, Rīga, LV-1010

Phone: +371 28809818; +371 67271134
Email: azimuts@azimuts.lv
Business Hours: 9:00 - 18:00